EnergetykiInformacje

W centralnej Polsce powstanie biogazownia. Będzie kosztować 50 mln zł

Województwo łódzkie planuje powstanie biogazowni o mocy 2 MW w miejscowości Piaski Bankowe. Ta nowa instalacja będzie przetwarzać odpady komunalne w celu produkcji energii elektrycznej. Przed rozpoczęciem budowy biogazowni przeprowadzono badania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, które umożliwiły opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania biomasy, zwiększając tym samym ilość pozyskiwanego z niej metanu. Planowana instalacja będzie mogła przetworzyć do 33 tysięcy ton odpadów rocznie, co pozwoli na wytworzenie około 16 GWh energii elektrycznej poprzez spalanie wyprodukowanego metanu. Ta ilość energii jest wystarczająca, aby zasilić ponad 8 tysięcy gospodarstw domowych.

Koszt inwestycji wynosi ponad 50 milionów złotych, z czego 19,5 miliona złotych to dotacja przyznana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach działań mających na celu zmniejszenie ilości bioodpadów w regionie. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków własnych.

Biogazownia wykorzystuje ciepło powstające podczas spalania biogazu w procesie technologicznym, takim jak ogrzewanie zbiorników fermentacyjnych. Firma Varitex, która prowadzi ten projekt, planuje również wykorzystać nadwyżki ciepła do suszenia masy pofermentacyjnej w przyszłości. Pozostałości po procesie fermentacji są używane jako nawóz bogaty w składniki odżywcze w rolnictwie. Poferment będzie dostarczany do lokalnych rolników.

Michał Ulacha, prezes firmy Varitex, podkreśla, że ta inwestycja jest zgodna z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Przetworzenie odpadów na energię i ciepło zamiast składowania ich na wysypiskach, a następnie wykorzystanie pofermentu jako nawozu na polach, ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych w regionie. Dodatkowo, biogazownia przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 13 ton rocznie oraz SO2 o ponad 12 ton rocznie.

Według danych Eurostatu, odpady komunalne stanowią 27% wszystkich odpadów produkowanych w Unii Europejskiej. Ponad 40% z tych odpadów to substancje biodegradowalne, które mogą być poddane przetwarzaniu. W planach jest, że do 2030 roku wszystkie państwa członkowskie UE będą przetwarzać co najmniej 60% rocznie produkowanych odpadów kom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *