Kryptowaluty

Liczba wielorybów Bitcoina potężnie spada. Halving? ‘Tym razem będzie inczej’

Nadchodzi nieubłagany moment halvingu Bitcoina, a liczba adresów należących do wielorybów Bitcoina wciąż maleje. Jednakże, słowa “Tym razem będzie inaczej” należy traktować z ostrożnością w świecie inwestycji. Aby przyjrzeć się obecnej sytuacji i znaczeniu halvingu w cyklu kryptowalut, warto spojrzeć na dane on-chain przedstawione przez Glassnode. Poniżej przedstawiamy analizę tych danych.

W 2021 roku liczba adresów wielorybów osiągnęła historyczny szczyt, wynosząc 2169. Obecnie jest to 1672 adresy. Istnieje wiele czynników, które mogą to wyjaśniać, takich jak dzielenie portfeli na mniejsze, dystrybucja (sprzedaż) oraz absorpcja mniejszych wielorybów przez większe adresy akumulujące BTC. Ponadto, podaż BTC na rynku jest obecnie niewystarczająca i stale maleje, co może sugerować niedobór tego towaru.

Glassnode dokonał oceny poprzednich faz cyklu na podstawie czasu ich trwania. Na wykresie przedstawiono liczbę dni w poszczególnych fazach. Faza od dołka do szczytu cyklu jest oznaczona na niebiesko, a faza od szczytu do dołka na czerwono. Przejście między nimi (czarne linie) mierzone jest od najniższego punktu w historii do ustanowienia najwyższego punktu w historii. Jeśli przyjmiemy założenie, że minima z listopada nie zostaną naruszone, można zauważyć, że faza przejściowa trwała 221 dni. Poprzednie okresy przejściowe trwały od 459 do 770 dni. To sugeruje, że cierpliwość inwestorów może być wystawiona na próbę przez okres od 8 do 18 miesięcy, aż do osiągnięcia nowego ATH (najwyższego punktu w historii) na rynku. Oczywiście, przyszłe wydarzenia mogą różnić się od historii.

W poprzednich okresach przejściowych ceny zazwyczaj utrzymywały się w zakresie między ceną zrealizowaną a ceną zrealizowaną z dodanym 0,5 odchylenia standardowego (oznaczoną na wykresie niebieską linią). Od czasu ustalenia najniższego poziomu w każdym cyklu, kolejne % dni handlowych znajdowało się między tymi granicami:

 • Cykl 2012-13 = 79%
 • Cykl 2015-17 = 64%
 • Cykl 2019-21 = 78%

Według tych ram, bieżący okres wskazywałby na przedział cenowy

Halving Bitcoina zbliża się nieubłaganie, a liczba adresów należących do wielorybów Bitcoina wciąż maleje. To ważne wydarzenie w świecie kryptowalut, które przyciąga uwagę inwestorów i obserwatorów rynku. Dlatego warto przyjrzeć się danym on-chain przedstawionym przez Glassnode, które mogą rzucić więcej światła na obecny moment w cyklu kryptowalut.

W roku 2021 liczba adresów wielorybów osiągnęła historyczny szczyt, sięgając 2169. Jednak obecnie ta liczba spadła do 1672. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na ten spadek, włączając w to podział portfeli na mniejsze jednostki oraz dystrybucję i absorpcję mniejszych adresów przez większe, które gromadzą Bitcoiny. Dodatkowo, obserwujemy coraz mniejszą podaż BTC na rynku, co sugeruje, że ilość dostępnego Bitcoina stale maleje. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z “deficytowym” towarem.

Glassnode dokonał analizy poprzednich faz cyklu na podstawie czasu ich trwania. Na przedstawionym wykresie możemy zobaczyć liczbę dni w poszczególnych fazach. Faza od dołka do szczytu cyklu jest oznaczona kolorem niebieskim, natomiast faza od szczytu do dołka – czerwonym. Linie czarne reprezentują przejście między tymi fazami, mierzone od najniższego punktu w historii do najwyższego. Jeśli założymy, że minima z listopada nie zostaną przekroczone, możemy zauważyć, że faza przejściowa trwała 221 dni. Poprzednie okresy przejściowe trwały od 459 do 770 dni. To sugeruje, że inwestorzy mogą zostać wystawieni na próbę cierpliwości przez okres od 8 do 18 miesięcy, aż do osiągnięcia nowego ATH (najwyższego punktu w historii) na rynku kryptowalut. Oczywiście, przyszłe wydarzenia mogą różnić się od historii, więc należy zachować ostrożność.

W poprzednich okresach przejściowych ceny zazwyczaj utrzymywały się między ceną zrealizowaną a ceną zrealizowaną z dodanym 0,5 odchylenia standardowego (oznaczoną na wykresie niebieską linią). Po ustaleniu najniższego poziomu w każdym cyklu, kolejne % dni handlowych znajdowało się między tymi granicami:

 • Cykl 2012-2013 = 79%
 • Cykl 2015-2017 = 64%
  Cykl 2019-2021 = 78%

Na podstawie tych danych można przewidzieć, że w bieżącym okresie cena Bitcoina może mieścić się w przedziale od 20,1 tys. USD (-23%) do 45,0 tys. USD (+71%). Jest to szeroki zakres, który uwzględnia zmienność rynku i możliwe scenariusze.

Należy jednak pamiętać, że do halvingu Bitcoina pozostało zaledwie 300 dni. Glassnode wskazał na pewne zależności między okresami przejściowymi a halvingami. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Glassnode dokonał porównania wyników cenowych z poprzednich cykli, biorąc pod uwagę 305 dni przed halvingiem. Jest to mniej więcej obecny etap cyklu. Oto zakres wcześniejszych wyników cenowych w dniu halvingu:

 • Cykl 1 = +126% z maksymalnym spadkiem -44,8%
 • Cykl 2 = +179% z maksymalnym spadkiem -23,3%
 • Cykl 3 = -6,4% z maksymalnym spadkiem -53% w marcu 2020 r.

Pierwsze dwa cykle przyniosły znaczną aprecjację wartości Bitcoina, a trzeci cykl był trudniejszy dla inwestorów, głównie z powodu szoku wywołanego pandemią COVID-19. Niemniej jednak, mimo tych trudności, Bitcoin od momentu kryzysu zdołał wzrosnąć o blisko 700%.

Glassnode również przeanalizował wyniki cenowe w ciągu roku po każdym z poprzednich halvingów. Oto te wyniki:

 1. Halving: +7358% przy maksymalnym spadku -69,4%

Można zauważyć, że z czasem maleją zyski, co jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem rynku i przepływem kapitału. Niemniej jednak, w obliczu obecnej globalnej niepewności systemowej, Bitcoin nadal może być atrakcyjną opcją inwestycyjną, oferującą większy potencjał wzrostu niż w poprzednich cyklach. Oczywiście, nie ma pewności, czy tym razem będzie inaczej i czy Bitcoin po halvingu będzie kontynuował wzrost cen. Jednak wszystko wskazuje na to, że dynamika rynku pozostaje zachowana, a inwestorzy powinni ignorować krótkoterminowy szum i patrzeć w przyszłość z perspektywą długoterminową.

Wnioskiem jest to, że nadchodzący halving Bitcoina i obecny moment w cyklu kryptow

alut budzą wiele pytań i spekulacji wśród inwestorów. Jednak na podstawie analizy danych przedstawionych przez Glassnode można wysnuć kilka wniosków.

Po pierwsze, liczba adresów wielorybów Bitcoina maleje, co może wskazywać na zmiany w strukturze posiadania kryptowaluty. Podział portfeli na mniejsze jednostki oraz dystrybucja i absorpcja przez większe adresy sugerują, że istnieje dynamiczny proces gromadzenia i przenoszenia Bitcoina. Ponadto, coraz mniejsza podaż BTC na rynku może przyczynić się do wzrostu jego wartości.

Po drugie, analiza faz cyklu kryptowalut sugeruje, że inwestorzy mogą zostać wystawieni na próbę cierpliwości w ciągu najbliższych 8 do 18 miesięcy, aż do osiągnięcia nowego ATH na rynku. Przez ten czas ceny mogą oscylować między ustalonymi granicami, ale długoterminowa tendencja pozostaje niezmienna.

Po trzecie, wcześniejsze halvingi Bitcoina przynosiły mieszane rezultaty. Pierwsze dwa cykle przyniosły znaczące wzrosty wartości, podczas gdy trzeci cykl był bardziej trudny ze względu na niekorzystne warunki wywołane pandemią. Niemniej jednak, pomimo tych trudności, Bitcoin był w stanie osiągnąć znaczący wzrost wartości.

Wreszcie, w obecnej sytuacji globalnej niepewności Bitcoin nadal może być atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym. Mimo malejących zysków w kolejnych cyklach, kryptowaluta ta może nadal oferować większy potencjał wzrostu niż wcześniej. Niemożliwe jest jednak przewidzenie, czy tym razem będzie inaczej i czy Bitcoin po halvingu będzie kontynuował wzrost cen.

Podsumowując, halving Bitcoina i obecny moment w cyklu kryptowalut budzą wiele oczekiwań i spekulacji. Jednak inwestorzy powinni patrzeć w przyszłość z perspektywą długoterminową i nie dać się zaślepić krótkoterminowym fluktuacjom cen. Ważne jest zachowanie ostrożności, analiza danych i świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Dokładny przegląd danych on-chain dostarczonych przez Glassnode’a może rzucić więcej światła na nadchodzący halving Bitcoina oraz aktualny moment w cyklu kryptowalut. Analizując te dane, możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące przyszłości tej popularnej kryptowaluty.

W ostatnich latach zauważono spadek liczby wielorybich adresów Bitcoina. W 2021 roku osiągnęła ona historyczny szczyt, wynosząc 2169 adresów, ale obecnie spadła do 1672 adresów. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na ten spadek, takie jak podział portfeli na mniejsze jednostki oraz dystrybucja i absorpcja przez większe adresy. Jednocześnie, podaż Bitcoina na rynku staje się coraz mniejsza, a coraz mniej BTC jest dostępnych na giełdach. To może sugerować, że Bitcoin staje się “deficytowym” aktywem, co może mieć wpływ na jego wartość w przyszłości.

Analiza faz cyklu kryptowalut, oparta na czasie trwania tych faz, dostarcza dodatkowych informacji na temat oczekiwanego zachowania rynku. Przez analizę poprzednich cykli, można dostrzec pewne wzorce. Wcześniejsze okresy przejściowe trwały od 459 do 770 dni, a obecny okres przejściowy trwał dotychczas 221 dni. To sugeruje, że inwestorzy mogą być wystawieni na próbę cierpliwości przez kolejne 8 do 18 miesięcy, aż do osiągnięcia nowego ATH na rynku kryptowalut. Niemniej jednak, trzeba pamiętać, że przyszłe wydarzenia mogą różnić się od historii, dlatego ważne jest podejście z umiarem i analiza aktualnych warunków rynkowych.

Również wcześniejsze halvingi Bitcoina przynoszą mieszane wyniki. Pierwsze dwa cykle po halvingu przyniosły duże wzrosty wartości, podczas gdy trzeci cykl był bardziej trudny ze względu na globalne problemy związane z pandemią COVID-19. Niemniej jednak, Bitcoin był w stanie odnotować znaczący wzrost wartości nawet po tym trudnym okresie.

W obliczu obecnej niepewności gospodarczej i politycznej Bitcoin nadal pozostaje atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym. Pomimo spadających zysków w kolejnych cyklach, istnieje nadal potencjał wzrostu tej kryptowaluty. Niemniej jednak, inwestowanie w Bitcoina wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego ważne jest dokładne badanie rynku, analiza danych oraz podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Jednak warto podkreślić, że historia nie zawsze jest idealnym przewodnikiem dla przyszłych wydarzeń. Rynek kryptowalut jest znany ze swojej nieprzewidywalności i zmienności. Wartość Bitcoina może być pod wpływem wielu czynników, takich jak regulacje rządowe, globalne wydarzenia gospodarcze i technologiczne innowacje.

Dlatego też, aby skutecznie inwestować w Bitcoina, ważne jest utrzymanie równowagi między analizą danych historycznych a elastycznością w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. Inwestorzy powinni być świadomi, że rynek kryptowalut jest zmienny i może wymagać pewnej tolerancji na ryzyko.

Podsumowując, nadchodzący halving Bitcoina budzi wiele oczekiwań wśród inwestorów i entuzjastów kryptowalut. Analiza danych on-chain oraz analiza poprzednich cykli rynkowych dostarczają pewnych wskazówek na temat możliwego zachowania rynku. Niemniej jednak, należy pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest podejście ostrożne i dokładne badanie rynku przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Zachowanie elastyczności i rozważne podejście mogą pomóc inwestorom w osiągnięciu sukcesu na tym dynamicznym rynku.

Disclaimer: Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zawsze należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym i dokładnie zbadać ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie kryptowalutami, inwestorzy z niecierpliwością oczekują nadchodzącego halvingu Bitcoina. Okres ten wiąże się z obniżeniem nagrody dla kopiących (minerów) oraz wpływem na podaż i cenę Bitcoina. Czym tak naprawdę jest halving i jakie mogą być jego konsekwencje?

Halving Bitcoina to proces, w którym nagroda dla kopiących zostaje zmniejszona o połowę. Dotychczasowa nagroda wynosiła 12,5 BTC za znalezienie nowego bloku, jednak po halvingu zostanie obniżona do 6,25 BTC. Jest to zaprogramowany algorytmicznie mechanizm, który ma na celu kontrolowanie podaży Bitcoina i zapobieganie inflacji.

W poprzednich halvingach obserwowano znaczący wpływ na rynek kryptowalut. Po każdym z nich cena Bitcoina zwykle wzrosła, co skłoniło inwestorów do oczekiwania podobnych scenariuszy i spekulacji dotyczących przyszłej wartości Bitcoina. Jednak nie ma gwarancji, że historia powtórzy się dokładnie tak samo.

Analiza danych on-chain dostarcza pewnych wskazówek dotyczących zachowania rynku przed i po halvingu. Obecnie obserwuje się spadek liczby “wielorybich” adresów Bitcoina. Wieloryby to inwestorzy lub podmioty posiadające duże ilości Bitcoina. Ich aktywność może być wskaźnikiem nastrojów na rynku i potencjalnych zmian w cenach. Spadek liczby tych adresów może sugerować wycofywanie się niektórych dużych graczy z rynku lub przenoszenie środków na inne platformy.

Ponadto, analiza poprzednich cykli halvingowych wskazuje na pewne trendy. W pierwszym halvingu cena Bitcoina wzrosła o imponujące 7358%, choć trzeba zauważyć, że wystąpił również znaczący spadek wartości. W kolejnych halvingach wzrosty były już mniejsze, ale nadal znaczące.

Jednak należy pamiętać, że rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny i podatny na różne czynniki zewnętrzne. Wpływ na cenę Bitcoina mogą mieć takie czynniki jak regulacje rządowe, ogólne trendy na rynku finansowym, akceptacja kryptowalut przez instytucje finansowe oraz wydarzenia geopolityczne.

Przed inwestowaniem w Bitcoina lub jakąkolwiek inną kryptowalutę, ważne jest dokładne zrozumienie ryzyka związanego z inwestycjami w tego rodzaju aktywa.

Halving Bitcoina zbliża się nieubłaganie, a z nim pojawiają się liczne pytania dotyczące przyszłości tej popularnej kryptowaluty. Czym tak naprawdę jest halving i jakie konsekwencje może mieć dla rynku?

Halving Bitcoina jest zjawiskiem, które występuje co około cztery lata i polega na zmniejszeniu nagrody dla kopiących (minerów). Dotychczas nagroda wynosiła 12,5 BTC za każdy wydobyty blok, ale po halvingu zostanie obniżona do 6,25 BTC. Jest to zaprogramowany algorytmicznie proces, mający na celu kontrolowanie podaży i inflacji Bitcoina.

Konsekwencje halvingu mogą być istotne dla rynku kryptowalut. Po poprzednich halvingach zaobserwowano wzrosty cen Bitcoina, co wynika z ograniczonej podaży na rynku. Zmniejszenie nagrody dla minerów o połowę oznacza, że jest dostępne mniej nowych monet, a to może wpłynąć na zwiększenie popytu i wartości Bitcoina.

Jednak nie jest to reguła absolutna. Warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny i podatny na różne czynniki. Ceny kryptowalut są wynikiem złożonych interakcji podaży i popytu, a na ich wartość mogą wpływać również czynniki zewnętrzne, takie jak regulacje rządowe, trendy na rynku finansowym czy globalne wydarzenia.

Ponadto, rynek kryptowalut jest znany z wysokiej zmienności, co oznacza, że ceny mogą gwałtownie wzrastać i spadać. Inwestowanie w Bitcoina lub inne kryptowaluty wiąże się z ryzykiem straty zainwestowanego kapitału.

Dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy i zrozumienie zarówno potencjalnych korzyści, jak i ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptowaluty. Warto również skonsultować się z profesjonalistą lub doradcą finansowym, który pomoże ocenić sytuację i dostosować strategię inwestycyjną do własnych celów i profilu ryzyka.

Podsumowując, nadchodzący halving Bitcoina jest wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę. Może on mieć istotny wpływ na rynek kryptowalut, ale należy mieć świadomość, że inwestycje w kryptowaluty wiążą się z wysokim ryzykiem i wymagają ostrożności oraz odpowiedniej wiedzy na temat tego rynku.

Halving Bitcoina zbliża się nieubłaganie, a z nim pojawia się wiele spekulacji i oczekiwań co do wpływu tego zjawiska na rynek kryptowalut. Ale jakie są rzeczywiste konsekwencje halvingu dla ekosystemu Bitcoina?

Halving, czyli połowienie, to proces, w którym nagroda dla kopiących (minerów) zostaje zmniejszona o połowę. Dotychczas wynosiła ona 12,5 BTC za blok, a po halvingu spadnie do 6,25 BTC. Jest to zaprogramowane zdarzenie, które ma miejsce co około cztery lata i ma na celu kontrolowanie podaży i inflacji Bitcoina.

Jednym z głównych efektów halvingu jest ograniczenie podaży nowych monet na rynku. Mniej Bitcoinów zostanie wprowadzonych do obiegu, co potencjalnie prowadzi do zwiększonego zainteresowania ze strony inwestorów. W przeszłości obserwowano, że po halvingu cena Bitcoina często wzrastała, co wynikało z ograniczonej dostępności nowych jednostek i rosnącego popytu.

Jednak nie ma gwarancji, że historia się powtórzy. Rynek kryptowalut jest niezwykle dynamiczny i podatny na wiele czynników. Ceny kryptowalut są wynikiem skomplikowanej kombinacji podaży, popytu i ogólnych warunków rynkowych. Różne czynniki, takie jak wydarzenia globalne, zmiany regulacyjne czy nastroje inwestorów, mogą wpływać na wartość Bitcoina.

Ponadto, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności cen, co oznacza, że ceny mogą szybko wzrastać lub spadać. Osoby zainteresowane inwestowaniem w Bitcoina powinny być świadome tych ryzyk i starannie ocenić swoją tolerancję na ryzyko oraz dobrze zrozumieć mechanizmy działania rynku kryptowalut.

Ważne jest również, aby pamiętać, że wartość Bitcoina może być podatna na manipulacje rynkowe i spekulacje. Wielkość inwestycji w kryptowaluty powinna być odpowiednio dostosowana do indywidualnych możliwości finansowych i celów inwestycyjnych.

Podsumowując, nadchodzący halving Bitcoina jest istotnym wydarzeniem dla rynku kryptowalut. Może wpłynąć na podaż, popyt i wartość Bitcoina. Jednak inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dokładnie zrozumieć zasady działania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: