Tag: supla ustawienia fabryczne


  • Reset modułu supla opartego o wemos.

    Reset modułu supla opartego o wemos.

    Wiem że czasem może pójść coś nie tak, trzeba będzie wtedy przywrócić ustawienia fabryczne. Jak to zrobić? Czyli czyścimy wszystkie ustawienia jak hasła, gpio itp. Robimy to resetując układ 2x w odstępach co 1-2s a następnie GPIO0 do masy. GPIO0 podłączamy do masy dopiero po drugim resecie i mamy na to 1s. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym zresetowaniem ustawień.

    Read More