Jest to usługa polegająca na zainstalowaniu urządzeń ozonujących w obiekcie na stałe lub na stojakach w zależności przeznaczenia lokalu. Wszystkie urządzenia zostają wpięte do naszego autorskiego systemu nadzoru, co pozwala zdalnie zarządzać każdym urządzeniem lub baterią urządzeń.
Rozwiązanie tego typu zmniejsza koszty obsługi obiektu.

Jak to działa?
1. Nasz technik wykona analizę obiektu.
2. Na podstawie analizy obiektu zostaną zaproponowane miejsca instalacji ozonatorów.
3. Ozonatory zostaną podpięte do naszego centralnego systemu zarządzania, zostaną tak że wdrożone awaryjne procedury wyłączenia urządzeń.
4. Właściciel obiektu może w dowolnym momencie aktywować system, kontaktując się z nami lub ustalić wcześniej harmonogram aktywacji.
5. Gdy system jest aktywny (ozonatory pracują) rozlega się głośny sygnał dźwiękowy, oraz sygnał świetlny informujący o zagrożeniu życia!
6. System automatyczny został wyposażony w czujniki obecności. W przypadku aktywacji czujnika system zostanie wyłączony (ozon przestanie być produkowany) a sam system nie pozwoli się aktywować bez interwencji operatora systemu.