Off-grid fotowoltaika z magazynem energii


Wszystkie podstawowe poniżej zestawy fotowoltaiczne składają się z paneli fotowoltaicznych, regulatora ładowania i inwertera (falownika) np. firmy Victron Energy oraz akumulatorów zapewniających możliwość pracy w systemie off-grid. Panele fotowoltaiczne zapewniają stałe napięcie na wejściu regulatora, którego celem jest maksymalne wykorzystanie wytwarzanej przez nie energii i zapewnienie bezpiecznego ładowania akumulatorów. Regulator stabilizuje i optymalizuje parametry ładowania, dostosowując napięcie ładowania w zależności od rodzaju akumulatora i etapu ładowania. Kolejny element układu – akumulator (bank akumulatorów) umożliwia magazynowanie energii, gdy ilość produkowanej przez moduły fotowoltaiczne energii jest większa od bieżącego zużycia oraz wykorzystywanie jej, gdy wytwarzana przez generator energia jest mniejsza niż bieżące zużycie. Podłączenie instalacji do wennetrznej sieci elektrycznej umożliwia inwerter, który konwertuje prąd stały na prąd zmienny umożliwiając zasilanie podstawowych urządzeń elektrycznych.